+ 48 48 380 16 60 info@ivm.pl

GLASS

W odpowiedzi na rosnące potrzeby producentów opakowań szklanych w zakresie podnoszenia produktywności, firma IVM stworzyła system ViSort Glass, który zapewnia automatyzację kontroli jakości oraz dostęp do danych analizy w czasie rzeczywistym.

Zespół IVM składający się z polskich konstruktorów i programistów, rzucił wyzwanie konwencjonalnym procesom kontroli w produkcji szkła, tworząc rozwiązanie wynoszące pomiar oraz klasyfikację na nowy, wyższy poziom technologiczny.

ViSort Glass to autorski innowacyjny system wizyjny stworzony do pomiaru i klasyfkacji wyrobów ze szkła, między innymi opakowań i naczyń szklanych.

System składa się z części mechanicznej służącej do transportu analizowanego produktu, modułów akwizycji i analizy obrazów, panelu operatora, oraz jednostki obliczeniowej.

Maszyny inspekcyjne są budowane w kilku wariantach, dzięki czemu do różnych zastosowań można dobrać odpowiedni rodzaj.

CZĘŚĆ MECHANICZNA

Silniki elektryczne napędzają przenośniki mechaniczne zasilane z przemienników częstotliwości.

U

MODUŁY AKWIZYCJI I ANALIZY OBRAZÓW

Akwizycja obrazu dokonywana jest przez wysokiej rozdzielczości kamery na specjalnie opracowanych tłach. Obrazy poddawane są analizie matematycznej przy użyciu zaawansowanych algorytmów przetwarzania i rozpoznawania obrazów. W trakcie ana lizy wykrywane są wybrane przez operatorów wady w produktach.

h

PANEL KONTROLNY I MODUŁ OBLICZENIOWY

Akwizycja obrazu dokonywana jest przez wysokiej
rozdzielczości kamery na specjalnie opracowanych tłach. Obrazy poddawane są analizie matematycznej przy użyciu zaawansowanych algorytmów przetwarzania i rozpoznawania obrazów. W trakcie analizy wykrywane są wybrane przez operatorów wady w produktach.

Nasze unikalne rozwiązania ViSort pozwalają zwiększyć wydajność, zredukować koszty oraz zapewnić stałą wysoką jakość. System może zostać dostosowany do każdej linii produkcyjnej, usprawniając tym samym jej działanie.

Indywidualne obszary analizy umożliwiają detekcję uszkodzeń w różnych obszarach obiektów z niezależnymi progami czułości oraz niezależnymi zestawami algorytmów. Możliwość oddzielnego ustawienia progów czułości, algorytmów dla każdego obszaru ROI pozwala na kompleksowe analizy produktów o nieregularnych kształtach z obszarami o zmiennych cechach.

Poznaj nasze możliwości!

System Visort

Visort to autorski innowacyjny system wizyjny stworzony do pomiaru i klasyfikacji wszelkiego rodzaju produktów według różnych kryteriów. Program umożliwia bieżące śledzenie wyników analizy pomiarów produktów oraz wyników klasyfikacji.

Adaptacja

Może być dostosowany do każdej maszyny sortującej usprawniając tym samym procesy sortowania. Konfiguracji systemu dokonujemy na indywidualne zamówienie klienta.

Kontakt

IVM Sp. z o.o.

ul. Warszawska 202A, 26-600 Radom
NIP: 7010831226 | REGON: 380617246

Kontakt

  • info@ivm.pl
  • tel. +48 48 380 16 60